เกาะรัตนโกสินทร์

ทริปนี้เป็นการออกไปถ่ายภาพกับ Photo Club ของธนาคาร HSBC โดยเริ่มจากวัดสุทัศน์ วัดราชบพิธ และวัดโพธิ์ โดยมีอาจารย์ดัส และทีม ร่วมให้ความรู้และเดินถ่ายภาพไปพร้อมกัน แต่เสียดายที่ภาพชุดนี้ไม่มีภาพวัดโพธิ์ เนื่องจากนักท่องเที่ยวเยอะมาก ทำให้ไม่อยากฝ่าวงล้อมเข้าไปเนื่องจากอากาศเริ่มร้อนมาก โชคดีของเราที่วันนี้ฟ้าสวยมาก แต่ไฮไลท์อยู่ที่วัดราชบพิธซึ่งโดยปกติพระอุโบสถจะปิดไม่ได้ให้ประชาชนได้เข้าไปชม แต่พวกเราไปช่วงที่กำลังมีการทำบุญเลี้ยงพระ เจ้าหน้าที่เลยใจดีเปิดให้พวกเราได้เข้าไปดู พร้อมกับอธิบายให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากมาย ขอเริ่มที่ highlight ก่อนคือวัดราชบพิธ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อ พ.ศ. 2412 มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรป คือ ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตก บริเวณด้านนอกพระอุโบสถ ประดิษฐานเจดีย์องค์ใหญ่สีเหลือง ตั้งอยู่ตรงกลาง… Continue reading

เวียงกุมกาม

เวียงกุมกาม เป็นเมืองโบราณ ที่พญามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 โดยโปรดให้ขุดคูเวียงทั้ง 4 ด้าน ไขน้ำแม่ปิงให้ขังไว้ ในคูเมืองโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเวียงกุมกามและใกล้เคียง เป็นเวียง (เมือง) ทดลองที่สร้างขึ้น ก่อนที่จะมาเป็นเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระยะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร เนื่องจากเวียงกุมกามถูกน้ำท่วมอยู่ตลอด จึงมีการย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เชียงใหม่ในปัจจุบัน เวียงกุมกามล่มสลายลงเพราะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ โดยช่วงเวลานี้อยู่ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2101 – 2317 ซึ่งตรงกับสมัยพม่าปกครองล้านนา พม่าปกครองล้านนาเป็นเวลาสองร้อยกว่าปี… Continue reading

Rest Detail Hotel

ผมต้องไปดูงานที่ฮ่องกงเป็นเวลา 3 เดือน เลยอยากใช้เวลากับคนที่รู้ใจซักหน่อย เลยคิดว่าจะไปพักผ่อนต่างจังหวัดกัน 2 คน ผมเลือก Rest Detail Hotel หัวหิน เพราะเคยได้ยินว่าเป็นโรงแรมที่ตกแต่งได้สวยงาม และเนื่องจากเป็นช่วง low season ผมเลยได้ราคาพิเศษสำหรับ Pool Villa ในการจ่ายเงินเพียงครึ่งราคาจากราคาปกติ เนื่องจากตอนที่ถ่ายภาพนี้เป็นช่วงแรก ๆ ที่ผมเริ่มหัดถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR จึงถ่ายภาพโรงแรมมาไม่มากเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะเป็นการถ่าย ผบ.ทบ. มากกว่า เราได้พักห้องหมายเลข 515 ซึ่งเป็นหลังแรกที่ห่างจากชายหาดมากที่สุด ลักษณะของ ​Pool Villa… Continue reading