Sapa Vietnam – Part 1

Sapa เป็นเมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ในจังหวัด Lao Cai มีจุดเด่นคือมีการทำนาขั้นบันไดมาก ทำให้มีภูมิทัศน์สวยงามแก่การท่องเที่ยว เดิม Sapa เป็นเมืองตากอากาศของเจ้านายชั้นสูงชาวฝรั่งเศสที่มาทำงานในเวียดนาม จึงมีสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนและการวางผังเมืองแบบเฟรนช์โคโลเนียล มีจุดเด่นที่ตั้งอยู่กลางเมืองคือ โบสถ์คาทอลิก Sapa สูง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี โดยทริปนี้ผมกับเพื่อนใช้เวลา 5 คืน 6 วัน โดยมีกำหนดการคร่าว ๆ คือ วันที่ 1 : เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิถึง Hanoi ประเทศเวียดนาม ประมาณ 8.35… Continue reading