Phu Chi Fa – ภูชี้ฟ้า

วนอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,200 เมตร ถึง 1,628 เมตร มีเอกลักษณ์คือลักษณะของหน้าผาปลายยอดแหลมที่เป็นแนวยาวชี้ไปบนฟ้า จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกว่า “ภูชี้ฟ้า” นักท่องเที่ยวต่างพากันไปรอชมทะเลหมอกยามพระอาทิตย์ขึ้นที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง The national park, Phu Chi Fa, is one of the tourist place in Chiangrai, Thailand. It is the highest… Continue reading